PlusPlan 2018

Dankzij het nieuwe Ruimtelijk Uitvoeringsplan Centrum (RUP) is bouwen en verbouwen in Tongeren eenvoudiger geworden. Het nieuwe RUP heeft minder administratieve regels en biedt meer mogelijkheden om panden op te waarderen of een nieuwe bestemming te geven.

In het verlengde hiervan werd het PlusPlan2018 gelanceerd. Het omvat vier maatregelen/premies van elk maximaal 10.000 euro die op korte termijn een impuls moeten geven aan het centrum. Deze premies kunnen ook in 2018 nog aangevraagd worden.

 

Hieronder bezorgen we u een overzicht van de premies:

 

Opstartpremie handelszaak
De starterspremie kan aangevraagd worden door de eigenaar of door elke persoon die kan aantonen dat hij uitbater wordt van een nieuwe handelszaak in een leegstand handelspand. De leegstaande handelspanden gelegen in volgende straten of delen ervan kunnen in aanmerking komen: Grote Markt, Sint-Truiderstraat, Maastrichterstraat, Hemelingenstraat, Veemarkt en Via Julianus. De premie bedraagt maximum 10.000 euro per dossier.

U kan hier het reglement downloaden.
U kan hier het aanvraagformulier downloaden

U kan hier het formulier downloaden betreft het akkoord van houders van zakelijke rechten, naakte eigenaars en huurders inzake het reglement.

Renovatiepremie handelspanden
Handelaars/eigenaars die hun handelspand in het kernwinkelgebied willen renoveren kunnen een renovatiepremie aanvragen. Handelspanden gelegen in volgende straten of delen ervan kunnen in aanmerking komen: Grote Markt, Sint-Truiderstraat, Maastrichterstraat, Hemelingenstraat, Veemarkt en Via Julianus. De subsidie kan aangevraagd worden door handelaars die eigenaar of huurder zijn van de commerciële ruimte. Het betreft enkel handelspanden die in het afgebakend subsidiegebied liggen en die stedenbouwkundig vergund zijn. De premie bedraagt maximum 10.000 euro.
U kan hier het reglement downloaden.
U kan hier het aanvraagformulier downloaden.
U kan hier het formulier downloaden betreft het akkoord van houders van zakelijke rechten, naakte eigenaars en huurders inzake het reglement.

Herbestemmingspremie - van handel naar wonen
In een deel van het kernwinkelgebied kunnen handelspanden die minimaal 1 jaar leeg staan en omwille van hun historisch karakter, hun te kleine winkeloppervlakte of beperkte gevelbreedte niet langer geschikt zijn om op een eigentijdse manier handel te drijven, omgevormd worden tot woning. In deze zone kunnen maximaal 25 handelspanden hierop aanspraak maken. Eigenaar(s) van een leegstaand handelspand in het overige deel van het centrum kunnen deze premie aanvragen vanaf het ogenblik dat het pand leeg staat. De premie bedraagt maximum 10.000 euro.
U kan hier het reglement downloaden.
U kan hier het aanvraagformulier downloaden.
U kan hier het stedelijk beoordelingskader downloaden.

Renovatiepremie voor leegstaande, verwaarloosde of onbewoonbare woningen
De gemeentelijke renovatiepremie is bedoeld om woningen die op een inventaris (leegstand, verwaarlozing, onbewoonbaar) geregistreerd staan, te renoveren en zo weer op de markt te brengen. De premie bedraagt max. 10.000 euro per dossier.
U kan hier het reglement downloaden.
U kan het aanvraagformulier downloaden.


Sommige premies kunnen gecumuleerd worden. Bent u geïnteresseerd, onderneem dan tijdig actie want de enveloppe is beperkt.

 

Elke aanvraag is anders en kan meerdere mogelijkheden bieden. Best maakt u een afspraak om dit te bekijken met mevrouw Cindy Gilissen via 012 800 177  of cindy.gilissen@stadtongeren.be.  Wij vragen u voor dit gesprek alle informatie mee te brengen waarover u beschikt: plannen van het pand, fotomateriaal, kadastrale gegevens enz.

Plusplan 2017© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley