Toelating occasionele handelsmanifestatie

Toelating organisatie occasionele handelsmanifestatie

 

De wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming biedt nog steeds de mogelijkheid om een occasionele handelsmanifestatie met aankondiging van prijsverminderingen te organiseren tijdens de sperperiode.  Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

- Slechts eenmaal per jaar, gedurende maximum 4 dagen, mogen plaatselijke verenigingen van ondernemingen tijdens de sperperiode een occasionele handelsmanifestatie (mee) organiseren waarbij prijsverminderingen worden aangekondigd.

 

Het is de handelaars vrij al dan niet prijsverminderingen aan te kondigen of toe te passen tijdens een occasionele handelsmanifestatie.  Wanneer hij dat doet, heeft dit wel gevolgen voor de referentieprijs en voor de prijsvermindering geldig tijdens de solden.  Volgens de nieuwe wet is de referentieprijs voor de solden, de laatste prijs die de onderneming heeft toegepast tijdens de maand die de solden voorafgaat.

Als een handelaar deelneemt en prijsverminderingen aankondigt, kan hij dit niet nog eens doen ter gelegenheid van een andere actie in dezelfde sperperiode of in een andere sperperiode van hetzelfde jaar. 

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley