F.A.Q.'s voor de startende ondernemers

Hieronder vindt u 'veel gestelde vragen' (FAQ) en antwoorden met betrekking tot het opstarten van een onderneming

 

* Aan welke voorwaarden moet een starter voldoen?

Wil u starten met een onderneming, dan moet u aan een aantal algemene voorwaarden voldoen:

 

- Elke zelfstandige die een zaak begint moet beschikken over een zichtrekening bij een financiële instelling

Het rekeningnummer en de naam van de financiële instelling moet vermeld worden op alle facturen, brieven, bestelbons, ...

 

- Minimim leeftijd voor het starten van een onderneming is 18 jaar

 

- Nog voor u naar het  ondernemingsloket gaat moet u nagaan of u geen voorafgaande vergunningen nodig heeft.
Voor sommige activiteiten zijn er één of meerdere specifieke vergunningen vereist. 

(bv. specifieke eisen inzake hygiëne voor wie met etenswaren werkt)

 * leurderskaart aan te vragen bij het ondernemersloket

 * stedenbouwkundige vergunning aan te vragen bij het stadsbestuur

 * milieuvergunning aan te vragen bij het stadsbestuur

 * socio-economische vergunning aan te vragen bij het stadsbestuur

 

* Inschrijven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen

Als startende zelfstandige moet u uw onderneming inschrijven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

Sinds 1 juli 2003 moet de inschrijving gebeuren bij erkend ondernemingsloket naar keuze.

 

Een ondernemingsloket zal eerst nakijken of uw eventuele voorafgaande vergunningen in orde zijn.  Vervolgens zal het ondernemingsloket onderzoeken of u wel voldoet aan de vestigingswetgeving (u moet een bewijs van kennis van bedrijfsbeheer kunnen voorleggen).  U moet de nodige diploma's, attesten en andere verantwoordingsstukken voorleggen om toe te laten te beoordelen of deze stukken volstaan om uw zelfstandige activiteit te kunnen uitoefenen.

Als het ondernemingsloket oordeelt dat u voldoet, kan u worden ingeschreven in de Kruispuntenbank voor Ondernemingen.

 

* Hoe gebeurt de inschrijving bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen?

U kan persoonlijk langsgaan bij een ondernemingsloket.  Vergeet dan niet uw identiteitskaart mee te nemen alsook de nodige verantwoordingsstukken.

U dient steeds een afspraak te maken met het ondernemingsloket naar keuze.

U kan u ook laten inschrijven door uw boekhouder.  Hij zal dan zorgen voor uw inschrijving via de website van het ondernemingsloket naar keuze.

In elke geval zal u er voor moeten zorgen dat de nodige verantwoordingsstukken terechtkomen bij het gekozen ondernemingsloket evenals de volgende gegevens:

  - rijksregisternummer

  - bankrekeningnummer van uw onderneming

  - activiteiten die u gaat uitoefenen

  - naam van uw onderneming

 

* Het ondernemingsnummer

Elke ondernemer ontvangt een uniek ondernemingsnummer.  Dit nummer bestaat uit 10 cijfers en zal ook dienst doen als BTW-nummer.

U bent verplicht dit nummer te vermelden op alle handelsdocumenten.

 

* Activeren van uw BTW-nummer

Nadat uw onderneming de handelshoedanigheid ontvangen heeft, dient u ook de BTW-hoedanigheid aan te vragen.

Ook hiervoor kan u terecht bij het ondernemingsloket.

Op dit ogenblik dient u het BTW-stelsel aan te geven waarvoor u opteert: de gewone regeling, maandelijkse aangiftes, het vrijstellingsregime, het forfetair stelsel

 

* Aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds

 Elke zelfstandige moet zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds naar keuze.  Deze verplichting geldt ook als het om een bijberoep gaat.

Dit fonds int de sociale bijdragen die u moet betalen en zorgt ervoor dat de uitkeringen correct gebeuren.  Uw aansluiting kan u in één beweging regelen bij uw bezoek aan het ondernemingsloket.

 

* Aansluiten bij een ziekenfonds

U maakt een keuze uit de bestaande fondsen.  Indien u al aangesloten bent moet u uw ziekenfonds melden dat u een zelfstandige activiteit aangevat hebt.

 

* Bestaan er steunmaatregelen voor jonge starters? 

Via de checklist van Unizo kan je nagaan voor welke steunmaatregelen je in aanmerking komt.  Je moet je wel eerst gratis registreren.

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley