Afwijking op de wekelijkse rustdag

Afwijking op de wekelijkse rustdag

 

In principe zijn alle handelaars onderworpen aan de verplichte wekelijkse rustdag.  Onder wekelijkse rustdag dient te worden verstaan "een ononderbroken sluitingsperiode van 24 uren, die begint om 5.00 uur of om 13.00 uur en eindigt op hetzelfde uur de volgende dag".

 

Indien de handelszaak is geopend op zondag dient de sluitingsdag en het aanvangsuur te worden vermeld op een bord dat van buiten de handelszaak duidelijk leesbaar is.

 

De handelaar kan ten vroegste na 6 maanden vanaf de vorige keuze de wekelijkse rustdag veranderen.

 

Op deze regelgeving zijn drie afwijkingen mogelijk:

1) afwijkingen m.b.t. de handelsvorm

De wet voorziet enkele afwijkingen op de sluitingsuren en op de wekelijkse rustdag voor een aantal handelsactiviteiten

a) verkoop ten huize van een andere consument dan de koper

b) verkoop aan huis op uitnodiging van de consument

c) verkoop en dienstverlening in de openbare stations

d) verkoop en dienstverlening in luchthavens en havenzones

e) dienstverlening die dringend uitgevoerd moet worden

f) verkoop in tankstations gelegen op het domein van autosnelwegen, van een assortiment algemene voedingswaren en huishoudartikelen, en op voorwaarde dat de netto-verkoopoppervlakte niet groter is dan 250m²

 

De wet voorziet dezelfde afwijking voor vestigingen waarvan de hoofdactiviteit de verkoop van volgende producten betreft:

a) kranten, tijdschriften, tabak en andere rokersartikelen, telefoonkaarten en producten van de Nationale Loterij

b) dragers van audiovisuele werken en videospelen, alsook de verhuur ervan

c) brandstoffen voor autovoertuigen

d) ijsconsumptie in individuele porties

e) voedingswren die binnen de vestigign worden geproduceerd en er niet worden verbruikt

Opmerking: men spreekt van hoofdactiviteit indien de handelszaak aan volgende voorwaarden voldoet:

> aan de buitenkant van de vestigign wordt er uitsluitend naar deze activiteit verwezen

> de handelaar maakt uitsluitend reclame voor deze activiteit

> de keuze van andere producten is beperkt

> de verkoop van het product of van de producten die de hoofdactiviteit vormen, vertegenwoordigt ten minste 50% van de jaarlijkse omzet.

 

2) Afwijkingen voor bijzondere omstandigheden of beurzen en markten

Ter gelegenheid van bijzondere of tijdelijke omstandigheden of ter gelegenheid van jaarbeurzen en -markten, kan het college van burgemeester en schepenen 15 keer per jaar een afwijking toestaan op deze wekelijkse rustdag.

De afwijking kan worden toegestaan op initiatief van één of meerdere handelaars handelend in naam van een groepering van handelaars. 

 

3) Afwijkingen voor toeristische centra

Er worden eveneens afwijkingen voorzien voor badplaatsen en gemeenten die als toeristische centra worden erkend.
 
Tongeren centrum werd op 9 september 2009 erkend als toeristisch centrum.

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley