Ondernemen in Tongeren

De stad Tongeren wil een gunstig klimaat scheppen voor zowel de startende als de gestarte ondernemer.

 

In deze rubriek vind je informatie over:

- GPS voor industrienummering

- groepsaankoop groene stroom en energie voor bedrijven

- afwijking op de wekelijkse rustdagen

- toelating organisatie occasionele handelsmanifestatie

- vergunningen

- wegwijzer voor de startende ondernemer

- wetgeving

- nieuwe zaak of verhuis

- activiteitenkalender

- contactgegevens

- F.A.Q. voor de startende ondernemer

- ondernemersnieuws

- Werken voor de deur?  Rentetoelage hinder openbare werken

- Voorkom winkeldiefstal - infobrochure

- Toeristische erkenning

- Gesubsidieerde tewerkstelling: partnerschap privé-werkgevers en OCMW

 

Info handelaars  

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley