Uitstallingen en bloemdecoraties (promoboys - verkoopsstanden - ...)

Uitstallingen en bloemdecoraties (promoboys - verkoopsstanden - ...) zijn onderhevig aan het politiereglement op het in gebruik nemen van het openbaar domein, goedgekeurd op 25 juni 1996.
Tevens is het belastingreglement op de inname van het openbaar domein, goedgekeurd op 30 november 2010 van toepassing.

 

Meer weten?

Tel. 012 800 176 of e-mail: natalie.houbrechts@stadtongeren.be

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley