Wanneer?

 

  • Ten laatste 30 kalenderdagen voor de gewenste datum van langdurige ingebruikname van het openbare domein (minimum 14 dagen).
  • Ten laatste 10 werkdagen voor de gewenste datum van kortstondige ingebruikname van het openbare domein (maximum 14 dagen).

Deze bevat het aanvraagformulier, een plan met de inname der werken en de noodzakelijke signalisatieborden en een plaatsbeschrijving van het openbaar domein met vermelding van eventuele gebreken (gestaafd door fotomateriaal). Indien deze plaatsbeschrijving ontbreekt, wordt het openbaar domein geacht in goede staat te zijn. 

Belangrijk: indien de inname van het openbaar domein langer of korter zal duren vergeleken met wat beschreven staat op het oorspronkelijke aanvraagformulier, dan dient de betrokkene dit VOOR deze wijziging te communiceren aan degene bij wie de signalisatievergunning werd aangevraagd.

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley