Opschorting/intrekking

 

De innamevergunning kan op ieder ogenblik bij besluit van de burgemeester worden opgeschort, ingetrokken of gewijzigd wanneer het algemeen belang dit vereist. Bij gevaar of belemmering van de openbare orde moet de constructie onmiddellijk worden verwijderd op het eerste verzoek van de politie en/of hulpdiensten.  De kosten voor de ontruiming van de constructies zijn ten laste van de vergunninghouder. Ingeval de constructie niet wordt verplaatst volgens de afgeleverde vergunning of bij gebrek aan een innamevergunning kan de burgemeester de inname onmiddellijk doen verwijderen op kosten van de overtreder. De burgemeester behoudt het recht om in de innamevergunning beperkende voorwaarden op te leggen, die toelaten andere activiteiten te organiseren.


© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley