Kostprijs?

De administratieve kost voor het afleveren van een signalisatievergunning bedraagt 10 euro.

 

Bij een goedkeuring van de vergunning biedt de stad Tongeren bovendien de nodige verkeersborden aan de aanvrager der werken aan.

De stad Tongeren voorziet verkeersborden voor particulieren. Dit moet aangevraagd worden samen met de vergunning (klik hier voor de prijzen van het uitleenmateriaal). Als u ervoor kiest om de nodige signalisatie door onze diensten te laten leveren rekenen wij hiervoor 50 euro per rit aan. Voor meer uitleg wordt verwezen naar het reglement verhuur materiaal stad Tongeren. Let wel: de aanvrager staat zelf in voor de plaatsing van de signalisatie conform het goedgekeurde plan. Deze goedkeuring dient men te allen tijden ter beschikking te hebben op de plaats der werken.

 

Voor de kosten van de inname zelf wordt verwezen naar het reglement gemeentebelasting op het in gebruik nemen van het openbaar domein. De kosten voor inname openbaar domein bedragen 0.35€/m²/dag (een parkeerplaats is 12 m²). Men wordt vrijgesteld van kosten indien de inname slechts één dag betreft. De onkostennota wordt opgemaakt door de stad Tongeren; daarna dient deze ondertekend te worden door de aanvrager. De factuur wordt na het uitvoeren van de werken opgestuurd. 

Belangrijk: verkeersborden kunnen in het weekend niet teruggebracht worden op de technische dienst te Overhaem, dus deze dagen horen bij de huurperiode (en bijgevolg de facturatie).

 

De verkeersborden kunnen afgehaald worden in het magazijn tijdens de openingsuren.

 

openingsuren magazijn (uitgezonderd juli en augustus):

maandag

08.00u-11.30u

12.30u-15.00u

dinsdag

08.00u-11.30u

12.30u-15.00u

woensdag

08.00u-11.30u

12.30u-15.00u

donderdag

08.00u-11.30u

12.30u-15.00u

vrijdag

08.00u-11.30u

12.30u-14.30u

 

 


© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley