Subsidies

Ter ondersteuning van het sportleven en de sportclubs zijn er in het kader van het sportbeleidsplan diverse subsidiereglementen uitgewerkt. Hier een kort overzicht van alle subsidiemogelijkheden.

 

Sportclubs kunnen via het erkenningreglement erkend worden bij het gemeentebestuur. Om in aanmerking te komen voor de meeste subsidies is een erkenning een verplichte formaliteit.

 

Ter ondersteuning van de algemene werking van de sportclubs kunnen de erkende sportclubs een forse subsidie ontvangen.

 

Via de subsidie terugbetaling opleiding jeugdsportbegeleider kunnen de opleidingen en bijscholingen van de jeugdtrainers,jeugdsportbegeleiders, jeugdsportcoördinatoren alsook de bijscholing van bestuursleden  die actief zijn bij de Tongerse sportverenigingen tergugbetaald worden. Hierbij wordt gestreefd naar een verhoging van aantal gekwalificeerde jeugdtrainers/jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren om zodoende de kwaliteit van de jeugdbegeleiding op sporttechnisch, tactisch en pedagogisch vlak binnen de sportverenigingen te verhogen.

 

Om een eenduidig zaalhuurtarief voor alle  verschillende gemeentelijke sportaccommodaties en de accommodaties waarvoor de stad Tongeren een samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten te bewerkstelligen werkte men een reglement uit voor terugbetaling sportinfrastructuur. Dit tarief geldt zowel voor de jeugdwerking (tot en met 17 jaar) als de volwassenenwerking binnen de erkende sportverenigingen.

 

Het stadsbestuur kent een jaarlijkse subsidie toe ter ondersteuning van de jeugdtrainers/jeugdsportbegeleiders, actief bij de Tongerse sportverenigingen. Hierbij wordt gestreefd naar een verhoging van de kwantiteit en kwaliteit van de jeugdbegeleiding op sporttechnisch, tactisch en pedagogisch vlak binnen de sportverenigingen.

 

Sportclubs die de stad Tongeren als sport-ambassadeur in het buitenland vertegenwoordigen kunnen rekenen op een subsidie bijzondere sportprestaties, dit ter ondersteuning van hun officiële Europese of wereldkampioenschappen van de desbetreffende federaties of olympische spelen.

 

Tongerse zaalsportclubs die in hoogste of 2de nationale afdeling van hun betreffende sportfederatie een competitie betwisten kunnen van een specifiek tarief genieten. Hiervoor werd het topsportreglement in het leven geroepen.

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley