Verkiezingen

Zondag 14 oktober 2018

Op zondag 14 oktober 2018 vinden de volgende lokale verkiezingen plaats:

- provinciale verkiezingen voor de Provincieraad

- gemeentelijke verkiezingen voor de gemeenteraad

 

Hoe stem ik geldig?

Om geldig te stemmen mag u per verkiezing slechts stemmen uitbrengen binnen één lijst.

 

Dit kan:
- Door uw stem uit te brengen in het vakje bovenaan een lijst (lijststem)
- Door uw stem uit te brengen in het vakje naast de naam van één of meerdere kandidaten (naamstem)

Indien u tegelijkertijd een lijststem èn éen of meerdere naamstemmen binnen deze lijst uitbrengt, dan wordt met de lijststem geen rekening gehouden.

Brengt u stemmen (lijst- of naamstemmen) uit op verschillende lijsten, dan zal uw stem als ongeldig worden beschouwd en niet worden meegeteld.

 

Inschrijving van burgers van vreemde origine

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, kunnen de burgers van vreemde origine die in België verblijven, zich onder bepaalde voorwaarden inschrijven als kiezer voor deze verkiezingen.

 

Burgers van een Lidstaat van de Europese Unie

Elke onderdaan van een Lidstaat van de Europese Unie kan stemmen op voorwaarde dat hij voldoet aan de voorwaarden voor uitoefening van het kiesrecht en dat hij zich vooraf inschrijft als kiezer.

(Merk op dat degenen die zich ingeschreven hebben voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2000, 2006 of 2012 zich niet meer als kiezer moeten inschrijven voor de verkiezingen van 2018). Opgelet: het gaat hier wel degelijk om een inschrijving voor de gemeenteraadsverkiezingen, niet voor de verkiezing van het Europees Parlement in 2014. Neem bij twijfel contact op met uw gemeentebestuur.

 

Aan welke voorwaarden moet u voldoen ?

- Onderdaan zijn van één van de 27 andere lidstaten van de Europese Unie

- Minstens 18 jaar zijn op datum van 14 oktober 2018

- Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van Tongeren ten laatste op 31 juli 2018

- Op 14 oktober 2018 genieten van de burgerlijke en politieke rechten

- Ten laatste op 31 juli 2018 de aanvraag indienen om ingeschreven te worden op de kiezerslijst

 

Om u in te schrijven, moet u het inschrijvingsformulier invullen en afgeven vóór 31 juli 2018 aan uw gemeentebestuur.

 

Burgers van vreemde origine van een Staat die geen lid is van de Europese Unie

Elke onderdaan van een staat buiten de Europese Unie die sinds minstens vijf jaar in België woont, mag stemmen, op voorwaarde dat hij voldoet aan de voorwaarden voor uitoefening van het kiesrecht en dat hij zich vooraf inschrijft als kiezer.

Merk op dat degenen die zich ingeschreven hebben voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2000, 2006 of 2012 zich niet meer als kiezer moeten inschrijven voor de verkiezingen van 2018.

 

Aan welke voorwaarden moet u voldoen ?

- Onafgebroken in België verblijven (en een wettelijke verblijfstitel hebben die dit bewijst) gedurende 5 jaar

- Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van Tongeren ten laatste op 31 juli 2018

- Minimum 18 jaar oud zijn op 14 oktober 2018

- Op 14 oktober 2018 genieten van de burgerlijke en politieke rechten

- Ten laatste op 31 juli 2018 de aanvraag indienen om ingeschreven te worden op de kiezerslijst.

 

Om u in te schrijven, moet u het inschrijvingsformulier invullen en afgeven vóór 31 juli 2018 aan uw gemeentebestuur. U moet eveneens een verklaring tekenen waarin u zich ertoe verbindt om de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden na te leven. Deze verklaring staat in het inschrijvingsformulier.

MEER INFORMATIE?

Aarzel niet u te richten tot de dienst burgerzaken van de stad Tongeren: tel. 012 800 123 - 012 800 124 of 012 800 125

Of raadpleeg de website ‘Verkiezingen’ van de FOD Binnenlandse Zaken :

http://www.verkiezingen.fgov.be/

of contacteer hun Callcenter: 02/518 21 16 - callcenter.rrn@rrn.fgov.be

 

 

 

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley