Noodplanning

foto algemeen noodplanning

Sinds het KB van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen moet elke gemeente een veiligheidscel hebben die instaat voor de noodplanning. Onder andere het opstellen van nood- en interventieplannen, het organiseren van rampoefeningen en het informeren van de bevolking, moet ervoor zorgen dat we voorbereid zijn op mogelijke noodsituaties.

Ook in onze gemeente kunnen er zich rampen voordoen. Een ernstig spoorwegongeval, een ontploffing, een giftige gaswolk die vrijkomt, een zware brand in een school ... Het zijn allemaal gevaren waar we rekening mee moeten houden en op voorbereid moeten zijn. We leven in een maatschappij die niet zonder risico's is en een ramp kan overal plaatsvinden. Het is belangrijk dat je weet wat je in dat geval moet doen.


Aanbod

 

 • Noodplanning
 1. Wat doet de overheid ? 
 2. Algemeen nood- en interventieplan

 

 • Veiligheidscel
 1. Samenstelling
 2. Taken

 

 • Wat doen in een noodsituatie ?   
 1. Brand
 2. Explosie
 3. Noodsituatie op een evenement
 4. Ontsnapping gevaarlijke stoffen
 5. Overstromingen
 6. Stormen
 7. Wat bij schuilen of evacuatie ?

 

 

 • Rampenschade   
 1. Erkenning als natuurramp
 2. Welke schade komt in aanmerking
 3. schadedossier opmaken
 4. Schade aan teelten

 

 

 • crisisinformatie
 1. Wateroverlast - Stormschade - Hevige sneeuwval
 2. Eikenprocessierups
 3. Mexicaanse griep
 4. Elektriciteitsschaarste
 5. Gezondheidsadvies bij overstroming

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley