Volmacht afhalen uittreksel uit strafregister

Als u zelf uw uittreksel uit het strafregister niet kan afhalen, kan u iemand volmacht geven om deze af te halen.

 

Hoe aanvragen?

De gevolmachtigde meldt zich persoonlijk aan aan het onthaal (gelijkvloers) met de ingevulde en ondertekende volmacht en een kopie van de identiteitskaart van de volmachtgever.

 

Formulier:

- volmacht afhalen uittreksel uit strafregister

 

Wat meebrengen?

- ingevuld en ondertekend formulier volmacht afhalen uittreksel uit strafregister

- kopie van identiteitskaart van de volmachtgever

 

Toch nog vragen?

Stuur een mail naar strafregister@stadtongeren.be

 

 

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley