Volmacht aanvraag Pin-/Pukcode

Als u zelf het aangevraagde duplicaat van uw pin-/pukcode niet kan afhalen, kan u iemand volmacht geven om de code af te halen.

 

Formulier:

- volmacht aanvraag Pin-/Pukcode

 

Wat meebrengen?

- ingevuld en ondertekend formulier volmacht aanvraag Pin-/Pukcode

- identiteitskaart van de volmachtgever

 

Toch nog vragen?

Stuur een mail naar identiteitskaarten@stadtongeren.be

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley