Reistoelating buitenland minderjarige

Er bestaan geen Belgische of internationale procedures/formulieren die de ouderlijke toestemming voor reizen van minderjarigen vastleggen. Wanneer het kind reist met een ouder, staat het de ouders vrij het akkoord van de andere ouder op papier te zetten, de handtekening voor echt te laten verklaren door de gemeente, en deze schriftelijke toestemming mee op reis te nemen. Buitenlandse Zaken raadt deze schriftelijke toestemming aan wanneer het kind alleen, of in het gezelschap van anderen dan zijn ouder(s) reist.

 

Hoe aanvragen?

Persoonlijk aan het loket bij de dienst Burgerzaken.

 

Formulier:

- volmacht minderjarige buitenland

 

Wat meebrengen?

- formulier volmacht minderjarige voor een buitenlandse reis, ingevuld en ondertekend

- identiteitskaart van diegene die heeft ondertekend

 

Toch nog vragen?

Stuur een mail naar attesten@stadtongeren.be

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley