Orgaandonatie

Als u Belg bent of meer dan zes maanden in België woont, dan staat de wet de verwijdering van organen na uw dood toe tenzij:

- u dit uitdrukkelijk heeft geweigerd tijdens uw leven

- uw naaste familieleden (kinderen, ouders of echtgenoot) zich tegen de orgaanafname verzetten

 

Als u niet wilt dat na uw dood organen of weefsel worden weggenomen, dan moet u dit digitaal aanvragen. Iedereen vanaf 15 jaar of de ouders of voogd voor personen jonger dan 15 jaar kunnen deze aanvraag indienen.

 

Uw verklaring wordt opgenomen in het rijksregister van de natuurlijke personen. Ook als u uw instemmingsverklaring heeft overgemaakt aan de gemeente, kunt u dit achteraf nog altijd veranderen.
De transplantatiecoördinator zal na uw overlijden de gegevensbank van uw gemeente raadplegen en zal nagaan of u uw weigering of instemming met orgaandonatie heeft geregistreerd.

www.beldonor.be 

 

Digitaal aanvragen:

- orgaandonatie

 

Toch nog vragen?

Stuur een mail naar overlijdens@stadtongeren.be

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley