Attest van woonst

Het bewijs van woonst is een attest dat bevestigt dat een inwoner ingeschreven is op zijn adres in de gemeente.

 

Inwoners die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de stad Tongeren kunnen een attest van woonst aanvragen.
Personen die in het verleden ingeschreven waren op verschillende adressen in België kunnen een attest van woonst met historiek aanvragen.

 

Digitaal aanvragen:

- attest van woonst of attest van woonst met historiek of attest van woonst met nationaliteit

 

Toch nog vragen?

Stuur een mail naar attesten@stadtongeren.be

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley