Attest van Belgische nationaliteit

Attest dat bewijst dat je een Belg bent. Dit bewijs wordt meestal gevraagd wanneer je een activiteit wilt uitoefenen waarvoor het bezit van de Belgische nationaliteit door de wet is vereist. Niet-Belgen kunnen een attest van nationaliteit aanvragen bij het consulaat of in de ambassade van hun thuisland.

 

Digitaal aanvragen:

- Attest van Belgische nationaliteit

Toch nog vragen?

Stuur een mail naar attesten@stadtongeren.be 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley