Attest samenstelling gezin

Het attest samenstelling gezin is een uittreksel uit het bevolkingsregister met vermelding van de gezinsleden, die bij de referentiepersoon (het gezinshoofd) ingeschreven zijn, op het ogenblik van de aanvraag. Dit attest wordt oa. gevraagd door diverse sociale instellingen zoals ziekenfondsen, kinderbijslagfondsen,...

 

Iedere inwoner die ingeschreven is in de bevolkingsregisters van de stad Tongeren kan een attest samenstelling gezin aanvragen.

 

Digitaal aanvragen:

- Attest samenstelling gezin

Toch nog vragen?

Stuur een mail naar attesten@stadtongeren.be

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley