Afschrift geboorteakte

Een uittreksel van een akte van de burgerlijke stand die minder dan 100 jaar geleden werd opgesteld kan enkel aangevraagd worden door betrokkene zelf, bloedverwanten in rechte lijn (kind, ouder, grootouder,...) de echtgenoot, erfgenamen, de wettelijke vertegenwoordiger, een advocaat of notaris.

 

Een uitzondering hierop kan enkel mits toelating van de rechtbank van eerste aanleg.

 

Een uittreksel of een afschrift wordt gratis afgeleverd en moet je aanvragen in de gemeente van geboorte.

 

Digitaal aanvragen:

 

Toch nog vragen?

Stuur een mail naar geboorten@stadtongeren.be

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley