Afschrift echtscheidingsakte

Een uittreksel van een akte van de burgerlijke stand die minder dan 100 jaar geleden werd opgesteld kan enkel aangevraagd worden door betrokkene zelf, bloedverwanten in rechte lijn (kind, ouder, grootouder,...) de echtgenoot, erfgenamen, de wettelijke vertegenwoordiger, een advocaat of notaris.

 

Een uitzondering hierop kan enkel mits toelating van de rechtbank van eerste aanleg.

 

Een uittreksel of een afschrift wordt gratis afgeleverd en moet je aanvragen in de gemeente waar het huwelijk voltrokken werd.

 

Digitaal aanvragen:

- afschrift echtscheidingsakte voor gebruik in België (nederlandstalig) of voor gebruik in het buitenland (meertalig)

 

Toch nog vragen?

Stuur een mail naar huwelijken@stadtongeren.be

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley