Woonuitbreidingsgebieden

Heurkensberg

Het woonuitbreidingsgebied Heurkensberg is gelegen langs de Baversstraat, nabij het AZ Vesalius, op slechts 1 km van het stadscentrum. Acht hectare gronden, in eigendom van de stad Tongeren, werden in de markt geplaatst. Projectontwikkelaar Skyline kwam samen met Conix Architects met het beste project. Ze werkten samen een relatief dens project uit waarbij het Romeinse dambordpatroon gebruikt werd als inspiratiebron. Het ontwerp besteedt veel aandacht aan de publieke groene ruimte en kiest daarom voor kleine compacte volumes met een flexibele indeling.  Een aantal woningen zal voorzien worden van een groen dak. Verder worden er een aantal doorsteken gerealiseerd om het langzaam verkeer te bevorderen. De publieke ruimte bestaat uit een cascade van groene ruimtes ingebed in het glooiende Haspengouwse landschap. Er werd veel aandacht besteed aan het groene karakter van de nieuwe woonwijk. Ongeveer 30% van de totale oppervlakte bestaat uit publieke groenruimtes (+/- 23.000m²). De grote gemeenschappelijke ruimtes en de kleinere private tuinen lopen naadloos in elkaar over door het gebruik van inheemse beplanting over de gehele site. De groene, publieke ruimtes krijgen elk hun eigen karakter doordat ze voor ieder wat wils te bieden hebben zoals een speelruimte, een sportveld, een rustzone…  Om te voldoen aan de eisen inzake waterbuffering worden enkele groenzones in helling aangelegd.

Heurkensberg grenst aan een zorgcampus, waardoor nieuwe opties gecreëerd worden naar de huisvesting van zorgverleners, zorgbehoevenden of betrokken familieleden.

Om tegemoet te komen aan de huidige woonbehoeftes en een zo groot mogelijk publiek aan te spreken streven we naar een diversiteit aan typologieën. Binnen het project worden een 220-tal woongelegenheden gerealiseerd met een combinatie sociaal en privaat in de vorm van grondgebonden en niet-grondgebonden eenheden.  Er worden 62 sociale woonentiteiten verwezenlijkt  waarvan 20 sociale koopwoningen, 12 huurwoningen en 30 huurappartementen, verspreid over twee gebouwen. Er worden 15 sociale huurappartementen voorbehouden voor senioren. 140 private eigendommen worden gerealiseerd in 10 verschillende typologieën, onder meer halfopen, open en gesloten bebouwingen, al dan niet met carport, schakelvolume of met een ruimte om uit te breiden.

 

Het project zal gerealiseerd worden in 3 fases, verspreid over een periode van 8 tot 10 jaar. Door het woonaanbod geleidelijk aan op de markt te brengen willen we onder meer leegstand van het bestaande patrimonium vermijden. 

 

Voor meer informatie: klik hier.

 

Heuveldal - aangepast

 

Heuveldal I - aangepast

 

Siegelsmarkt

Het woonuitbreidingsgebied Siegelsmarkt - gelegen ten noorden van de stad, in deelgemeente Henis, tussen de Bilzersteenweg en de Bodemweg – is 14ha groot en biedt ruimte voor een 150-tal woongelegenheden die hoofdzakelijk gerealiseerd zullen worden door sociale huisvestingsmaatschappijen Woonzo en Kleine Landeigendom in verschillende fases.  We streven naar een kwalitatief woongebied en openbaar domein waar huisvesting nog betaalbaar is. Een variatie van woontypologieën (woningen, appartementen…) zorgt voor een ruimtelijke en bewonersmix.

 

Anderzijds komt er een oplossing voor de verkeersproblemen in de straten van Henis door de aanleg van een verbindingsweg tussen de Bilzersteenweg en de Bodemweg. Hierdoor zal het doorgaand verkeer vlotter verlopen.

 

De opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) werd eind 2009 toegewezen een studiebureau Antea Group en werd in 2010 uitgewerkt. Na een informatievergadering voor omwonenden ging in het najaar van 2011 de administratieve procedure tot goedkeuring van het RUP van start. Het RUP werd op 24 mei 2012 door de deputatie van de provincie Limburg goedgekeurd.

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley