Restauratie stadhuis

Stadhuis 2 smallHet stadsbestuur wil het stadhuis van Tongeren restaureren. Het stadhuis moet publiek toegankelijk worden en gebruikt kunnen worden voor de meeste uiteenlopende vergaderingen, evenementen en ceremonies. Men denkt ook aan de inrichting van het  regionaal bezoekerscentrum in het stadhuis. De gemeenteraad zal daarom een ontwerper aanstellen om een totaalconcept uit te werken. 

Het stadhuis werd medio 18de eeuw gebouwd. Het gebouw huisvest momenteel het kantoor Toerisme Tongeren. Verder heeft het stadhuis een eerder ceremoniële functie. Het kampt met een aantal gebreken, zoals barsten en scheuren in plafonds en muren en een versleten schrijnwerk. Een grondige restauratie dringt zich op. Het is de bedoeling dat de ontwerper in een eerste fase een totaalconcept, een visie zal uitwerken over de globale restauratie (gebouw, interieur, decoratie en bezoekerscentrum).
Aangezien de renovatie van het dak zich opdringt zal dit reeds uitgevoerd worden in 2010-2011.

 

De restauratie van het stadhuis zal het sluitstuk vormen van de herinrichting van de Grote Markt en omgeving. Met dit project zet het stadbestuur opnieuw een belangrijke stap in de verdere uitbouw van het stadscentrum.

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley