Pleinen

Veemarkt - Hospitaalplein

Veemarkt

Het Julianusproject is een belangrijk sleutelproject geweest voor de heraanleg van de publieke ruimte in de binnenstad. In 2008 werd de omgeving rond shopping Julianus volledig vernieuwd. De Maastrichterstraat, de Schiervelstraat, de Veemarkt en het Hospitaalplein kregen een nieuwe bestrating in kasseien. De Clarissenstraat werd aangelegd in asfalt. Tegelijkertijd werden ook de riolering en de waterleiding vervangen. Onder het motto 'herbronnen in Tongeren' werd een fontein geplaatst op het plein. De Veemarkt en het Hospitaalplein zijn mooie stadspleinen geworden waar het aangenaam vertoeven is. Bomen en zitbanken nodigen uit om even te verpozen.

 

Het ontwerp werd gemaakt door Technum Tractebel Engineering. Het studiebureau maakte een materialencodex op die een handleiding zal blijven bij de heraanleg van andere straten en pleinen in de Tongerse binnenstad zodat er een uniform karakter ontstaat waarbij eenvormigheid, soberheid, duurzaamheid en toegankelijkheid sleutelwoorden zijn. Thema's verhardingen, verlichting, groen, water en beelden werden uitgewerkt.

De werken werden uitgevoerd door aannemer Slegers NV (Bilzen) voor een totale kostprijs van 3,5 miljoen euro.

 

 

Plein Forum Terra Nova

sacramentstraat zonder bomen Forum Terra Nova, het nieuwe stadsplein tussen het AC Financiën en het wooncomplex Terra Nova kadert in het stadsvernieuwingsproject Anicius. Met dat project wil de stad Tongeren de leefbaarheid in de woonzone tussen het station, de Bilzersteenweg en de Wallen verhogen en de woonwijk Nieuw Tongeren beter aansluiten op het centrum.

 

Het plein werd ontworpen als een ontmoetingsplek voor de buurtbewoners. Een ruimte voor petanque, zitbankjes, groen en een fontein zorgen voor de nodige sfeer. Tongeren heeft door de Jeker van oudsher een nauwe band met water. Die band wil het stadsbestuur bij de herinrichting van het openbaar domein in de kijker zetten. Voor het ontwerp van deze fontein werd een beroep gedaan op de creativiteit van de leerlingen van de Academie Tongeren.

 

De creatie van Tongenaar Bart Ibens werd als winnend ontwerp gekozen door de jury. Het is een strak bassin dat verwijst naar het architecturale Tongeren van vandaag. Een ruwe stenenpartij vormt de link met ons verleden. Bij de inrichting van dit plein werd rekening gehouden met de adviezen van het toegankelijkheidsbureau, een bureau dat gespecialiseerd is in toegankelijkheid voor personen met een handicap.

De naam van het plein werd gekozen in samenspraak met de buurtbewoners. In oktober 2009 werd het plein feestelijk geopend.

 
 


Dorpspleinen (Nerem, Vreren en Piringen)

collagepleinen

In de dorpen werden ook een aantal pleinen heraangelegd die de leefbaarheid ten goede komen. In Nerem-Vreren werd het volledige Kerkplein en het Molenplein vernieuwd. Bij de heraanleg van de bestaande wegen werd veel aandacht geschonken worden aan de zwakke weggebruiker. Zo verbreden we het openbaar domein op verschillende plaatsen waardoor er nieuwe pleintjes, plekken van ontmoetingen, ontstaan. Er wordt gestreefd naar een structureel en uniform karakter (materiaalgebruik, groen, inrichting,...) waardoor de verschillende pleinen toch één geheel gaan vormen. Bij de heraanleg is er aandacht besteed aan toengankelijkheid en materiaalgebruik: bij het Kerkplein (Nerem) zal men de mozaïekkeien hergebruiken en in Vreren (Molenplein) en de andere pleintjes gebruikt men betonmaterialen. Uiteraard krijgt ook groen een centrale plaats waar mogelijk. Er worden nieuwe bomen, groene bermen en groenstructuren voorzien waardoor we de belevingskwaliteit in de dorpen kunnen vergroten. De inrichting van de beek in Nerem verstekt de aanwezigheid van water in het dorp.
De werken zijn momenteel volop bezig en omvatten naast de aanleg van pleinen ook heraanleg van wegenis en riolering.

In Piringen werd naar aanleiding van de wegenis- en rioleringswerken ook het Kerkplein heringericht worden.

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley