Industrieterrein Tongeren-Oost

tognerenoost2 tongerenoost2

Tongeren-Oost is een regionaal bedrijventerrein gelegen langs de autosnelweg E313. Deze snelweg verbindt Tongeren via Luik met het Duitse autowegennet. De zeehaven van Antwerpen ligt op 90 km van Tongeren Oost. De luchthavens van Luik en Maastricht zijn slechts 20 km van dit uniek industrieterrein gelegen. Brussels Airport is 90 km van Tongeren gelegen.

Sinds de oprichting in 1990 vestigden zich hier al een veertigtal bedrijven. De uitstekende ligging maken Tongeren-Oost vooral voor logistieke bedrijven zeer aantrekkelijk. 60% van de ingenomen oppervlakte door bedrijven betreft logistieke bedrijven. Een aantal multinationals waaronder BOSE en SKF kenden inmiddels een uitbreiding. Omdat Tongeren-Oost na goed 10 jaar was volgebouwd was een schaalvergroting noodzakelijk.

Het industrieterrein Tongeren-Oost werd recentelijk uitgebreid met 40 hectare waarvan 29 hectare effectieve bedrijfsruimte (totaal gebied is nu 150 hectare). De eerste percelen werden reeds verkocht Evapco Europe (verwarmings- en airco installaties), Metrotile Europe (metalen dakpannen), BP Trans (distrubutie in Benelux), Hörmann  Belgium (verkoop en stockage van producten), Shamrock Technologies (productie en distributie van PTFE poeders, beter bekend als Teflon), Avnet Europe (verdeling elektronische componenten), Jorissen nv (distributie bouwmaterialen) en onlangs Isola (vloerisolatie).

 

Het stadsbestuur gaat bewust op zoek naar bedrijven in de logistieke of niet vervuilende sector die passen in het groene karakter van de stad. Industriezone Tongeren-Oost is hiervan een mooi voorbeeld. Er wordt ook aandacht besteed aan de omgevingskwaliteit van de terreinen en de openbare ruimte. De industriezone is uitgerust met uitstekende en zeer moderne nutsvoorzieningen.

 

Voor Tongeren is uit een behoefteraming gebleken dat er nood is aan ca. 50 ha. bijkomend regionaal bedrijventerrein. Men richt zich hier op bedrijven met TDL-activiteiten, maar ook kleine niet-industriële Seveso-bedrijven moeten mogelijk zijn.

Om deze uitbreiding mogelijk te maken werden er reeds verschillende studies uitgevoerd zoals een locatieonderzoek, het plan-MER voor 6 zoekzones, een ruimtelijke veiligheidsrapportage, een landbouwgevoeligheidsanalyse en landbouweffectenrapport. Op basis van deze studies besliste de deputatie van de provincie Limburg de uitbreiding te voorzien ten zuiden van het bestaande industrieterrein Tongeren-Oost. Momenteel wordt er een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) opgemaakt om de agrarische bestemming om te zetten in industriegebied. De afronding van deze procedure wordt voorzien rond eind 2015 waarna de ontwikkeling gefaseerd van start kan gaan na het verkrijgen van de nodige vergunningen.

-

Meer info op de website van POM Limburg: klik hier

 

 Contactpersoon: Inge Neiss, 012 39 01 47 of inge.neiss@stadtongeren.be
 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley