Gebouwen van de stad

De geplande en lopende projecten aan gebouwen van de stad zijn:

 

Gemeentelijke basisschool Mal: 

Het interieur van het schoolgebouw zal in het voorjaar van 2010 opgefrist worden en de zolder zal worden heringericht. Een HOB-unit van 9m bij 6m zal dienst doen als tijdelijk klaslokaal. Verder zal er een speelweide aangelegd worden voor de kinderen. Voor dit dossier werd architectenbureau Claikens&Jenzen aangesteld. De werken worden geraamd op 140 000 euro.

 

Begraafplaats te Berg/Ketsingen:

foto kerkhofDe begraafplaats te Berg is aan uitbreiding toe nadat de stad beslist heeft alle uitbreidingen hier te centraliseren (de andere deelgemeentes kunnen hun kerkhoven niet meer uitbreiden). Aangezien het naastliggend gebied een militaire zone is volgens het gewestplan St-Truiden-Tongeren, is er een planologisch initiatief nodig om de uitbreiding te kunnen realiseren. Er zal door studiebureau Technum Tractebel Engineering een ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt worden en een uitvoeringsplan. Het kerkhof zal vergroten met 1.5 hectare. Er is een budget voorzien van 625 000 euro voor de werken en studiekost. Verder zullen ook de paden opgefrist worden. De uitvoering van de werken is gepland voor 2011.

 

Kantoren van de Technische dienst:

De nieuwe kantoren zijn gelegen aan de Industrieweg op het industrieterrein Overhaem en werden ontworpen door architect Xavier Houben. De werken zijn in uitvoering, de ruwbouw is klaar en momenteel werkt men aan de afwerking en technische installaties. Op het dak gaat de stad zonnepanelen plaatsen om zo aan duurzaam energieverbruik te doen. De technische diensten, die in het AC Preatorium gelocaliseerd zijn, zullen begin 2010 verhuizen naar de nieuwe gebouwen. Er zullen een 90-tal mensen gaan werken, zowel arbeiders als bedienden. Er zal ook een loketfunctie ingericht worden.

 

CC De Velinx:

foto Velinx bisIn 2010 zal de HVAC-installatie van het cultureel centrum verbeterd worden. De elektrische sturing zal men vervangen en de stad zal een omnium onderhoudscontract afsluiten om de installatie te onderhouden. Aan dit systeem hangt een jaarlijks kostenplaatje van 20 000 euro (raming)

Ook worden er zonnepanelen geplaatst op het dakdeel boven de bibliotheek met een vermogen van 30Kwattpiek. De panelen worden zodanig geplaatst dat ze bijna niet zichtbaar zijn vanaf de straat en het uitzicht van het gebouw niet verstoren. De kostprijs wordt geraamd op 145 000 euro.

De stad wil door deze maatregelen aan rationeel energiebeheer doen en haar voorbeeldfunctie voor de inwoners van Tongeren versterken.

 

Recreatiedomein De Motten:

cafetariamotten1Er zal een nieuwe cafetaria met uitzicht op de atletiekpiste gebouwd worden aan de rechterzijde van de tribune. Het gebouw werd ontworpen door DFM Architectural Office  en bestaat uit een laag volume evenwijdig met de piste (cafetaria voor 150 personen) en een hoger volume (inkom, berging, technische ruimtes en sanitair) evenwijdig aan de weg. Aan de zijde van de piste is een terras voorzien. Op het plat dak kan men een fotofinishcamera geplaatsen. Aan de linkerzijde van de tribune wordt een vrijstaande bergruimte gebouwd die naar architectuur één geheel zal vormen met de rest van het ontwerp. De werken zullen begin 2010 van start gaan en zullen vermoedelijk 16 maanden duren. De kosten worden geraamd op 550 000 euro  (excl. ontwerpkosten).

Het sanitair van het boothuis zal aangepast worden voor personen met een handicap in 2010. De werken worden geraamd op 35 000 euro.

 

Voetbalterreinen Kleinveldje:

De stad heeft gronden aangekocht waardoor er ruimte ontstaat om een nieuw kunstgrasveld van 60m bij 100m en een natuurgrasveld aan te leggen. Voor de aanleg van het veld heeft de stad subsidies aangevraagd bij het Vlaams Sportinfrastructuurfonds. Midden 2010 zal dit project aanbesteed worden en binnen een termijn van 2 jaar zal de Vlaamse overheid het kunstgrasveld aanleggen. De stad zal gedurende 10 jaar een vergoeding betalen aan de Vlaamse overheid (kosten worden geraamd op een bedrag van 56 000 euro per jaar).  

Er zal een nieuwe, veilige toegangsweg aangelegd worden vanaf de Rietmusweg waarbij de bestaande toegang aan de Luikersteenweg omgevormd wordt tot een fiets- en voetgangersdoorsteek. Verder zal de bestaande verharding vernieuwd worden.

 

Buurthuis Lauw:

Het buurthuis van Lauw zal in 2010 opgefrist worden. De geplande werken bestaan uit de vervanging van het dak, het vernieuwen van het sanitair en aanpassing aan personen met een handicap, vervangen van de verlichting, schilderwerken, vervangen van plafonds, vernieuwen van de verwarming en brandveiligheidsmaatregelen. De investering wordt geraamd op 125 000 euro. Architectenbureau DFM Office werd aangesteld als ontwerper.

 

Buurthuis Widooie:

Het buurthuis van Widooie zal in 2010 opgefrist worden. De verwarming en het sanitair worden vernieuwd en er worden een aantal brandveiligheidsmaatregelen genomen. Er is nog geen ontwerper aangesteld en het budget werd geraamd op 80 000 euro.

 

Jaarlijks onderhoud van de Romeinse en Middeleeuwse Muren:

foto middeleeuwse muurDe Romeinse en Middeleeuwse muren zijn waardevolle monumenten uit ons rijk verleden. Jaarlijks wordt een bedrag voorzien om de omwalling te vrijwaren voor de toekomst. In 2008 werd voor een bedrag van 12 000€ onderhoudswerken uitgevoerd. De werken omvatten:

- de verwijdering van muurbegroeiingen

- het vrijhouden van een strook aan de voet van de muren

- muurherstellingswerken: Silexmetselwerken aan losse stenen en holtes, voegwerken

De werken worden uitgevoerd door NV Passie Flora uit Tongeren.

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley