Bekendmaking van openbaar onderzoek

Het plan-mer voor het provinciaal RUP 'Afbakening kleinstedelijk gebied Tongeren, inclusief het locatieonderzoek naar de inplanting van circa 50ha bijkomend regionaal bedrijventerrein' ligt ter inzage bij de dienst Ruimtelijke Ordening en Huisvesting (2e verdieping, Praetorium) van 2 juli 2012 tot en met 31 juli 2012.

 

De kennisgevingsnota kan geraadpleegd worden via de website van de dienst Mer (www.mervlaanderen.be) of van de provincie Limburg (www.limburg.be). Opmerkingen kunnen voor 1 augustus 2012 gemeld worden aan de dienst Mer, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley