Aniciusproject

Samenwerken om de leefbaarheid in de stadsrand te verhogen
Het stadsvernieuwingsproject Anicius situeert zich in het woongebied tussen de wallen, het station en de Bilzersteenweg. Het streefdoel is de leefkwaliteit van deze woonzone ter verhogen en het gebied beter de laten aansluiten op het stadscentrum.

Private ontwikkelaars staan in voor de bouwprojecten. De stad zorgt voor de groenaanleg, de vernieuwing van straten en pleinen en fiets- en voetgangersdoorsteken tussen de aangrenzende stadswijken.


Bijkomende woongelegenheid


Gerealiseerd
- Terra Nova

terra novaW

Het eerste bouwproject ‘Terra Nova’ werd reeds in 2007 voltooid. Terra Nova bestaat uit 45 appartementen in 3 wooneenheden, 4 commerciële ruimtes en een kwaliteitsvol semi-openbaar binnenplein. Terra Nova is gelegen op de hoek tussen de Sacramentstraat en de Driekruisenstraat.

 

Gerealiseerd - Anicius

anicius 1

In 2008 werd de eerste steen gelegd van een 2de ambitieus woonproject dat de naam ‘ANICIUS, wonen in een stadspark’ kreeg. In het voorjaar van 2011 werden de werken afgerond. De voormalige stelplaats van De Lijn aan de 11de novemberwal, ziet er intussen heel anders uitzien.  Er is een project gerealisseerd dat bestaat uit 81 appartementen, 9 commerciële ruimtes, 56 serviceflats / rustoordkamers.

ANICIUS is een publiek-private samenwerking. De private partner is de NV ANICIUS die bestaat uit de NV Vestio en NV Democo.  De stad Tongeren is eigenaar van het stadspark 'Anicius'. Door dit park loopt een fiets en wandelpad dat de wallen en de sacramentstraat met elkaar verbindt.

Meer info: www.anicius.be


Gerealiseerd - Medisch Centrum Sint-Jozef

MC St Jozef

Het Medisch Centrum St-Jozef opende in september 2011 een nieuw psychiatrisch verzorgingstehuis bestaande 45 PVT-bedden. Dit centrum ligt in de Raperiestraat, tegenover het station. De werken gingen van start in november 2009. Op de site stond vroeger een meelfabriek. Deze werd gesloopt in 2003. Het nieuwe verzorgingstehuis is zowel stedenbouwkundig als op vlak van welzijn een aanwinst voor Tongeren.

 

Kwaliteitsvolle publieke ruimte

Gerealiseerd - Plein Forum Terra Nova

terra nova plein

Forum Terra Nova is het nieuwe stadsplein tussen het AC Financiën en het wooncomplex

Het plein werd ontworpen als een ontmoetingsplek voor de buurtbewoners. Een ruimte voor petanque, zitbankjes, groen en een fontein zorgen voor de nodige sfeer. Tongeren heeft door de Jeker van oudsher een nauwe band met water. Die band wil het stadsbestuur bij de herinrichting van het openbaar domein in de kijker zetten. Voor het ontwerp van deze fontein werd een beroep gedaan op de creativiteit van de leerlingen van de Academie Tongeren.

De creatie van Tongenaar Bart Ibens werd als winnend ontwerp gekozen door de jury. Het is een strak bassin dat verwijst naar het architecturale Tongeren van vandaag. Een ruwe stenenpartij vormt de link met ons verleden. Bij de inrichting van dit plein werd rekening gehouden met de adviezen van het toegankelijkheidsbureau, een bureau dat gespecialiseerd is in toegankelijkheid voor personen met een handicap.

De naam van het plein werd gekozen in samenspraak met de buurtbewoners. In oktober 2009 werd het plein feestelijk geopend.

Deze werken kostten zo'n 1.330.000 euro. Hiervan nam de stad  853.500 euro voor haar rekening. De overige 476.500 euro zijn kosten voor rioleringswerken die gedragen werden door infrax. De nieuwe electriciteitscabine kostte 60.000 euro.


Gerealiseerd - ANICIUS-park

Aniciuspark

Het Aniciuspark is het sluitstuk van een publiek-privatie samenwerking tussen de stad Tongeren, De Lijn en NV Anicius. De private ontwikkelaar stond in voor de aanleg van het park. Hiervoor investeerde de ontwikkelaar ca 400.000 euro, waarvan de stad Tongeren 178.000 euro voor haar rekening nam. In het Aniciuspark bevinden zich een aantal zitbanken en gezellige hoekjes. Lage breukstenen wanden delen het geheel in verschillende ruimtes en fungeren eveneens als zitblokken. Een fiets- en wandelpad doorheen het park verbindt de wallen en de achterliggende woonzone. Dit stukje groen brengt op een warme en hedendaagse manier sfeer in Tongeren. Een ideaal plekje, dicht bij het stadscentrum, om even tot rust te komen.


Heraanleg wegenis

De herinrichting van de Sacramentstraat, de Zagerijstraat en de Raperiestraat zijn ondertussen ook gerealiseerd waarbij een doorsteek werd gerealiseerd tussen de Henisstraat en de Raperiestraat.

 

In voorbereiding

De aanleg van een driehoekig stadspleintje voor het MC Sint-Jozef in de Raperiestraat is in voorbereiding. De nodige gronden werden hiervoor reeds verworven. 

Voor de realisatie van de T-verbinding doorheen de scholencampus aan de Sacramentstraat voert de stad Tongeren de nodige gesprekken met het GO!. Aangezien het GO8 op deze site ook de bouw van een nieuwe lagere school plant moeten de plannen goed op elkaar afgestemd worden. De T-verbinding zal een verbinding zijn voor voetgangers en fietsers tussen de Sacramentstaat, de Driekruisenstraat en de Bilzersteenweg.

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley