Kopen van pand of grond

Ik wil een pand of grond kopen, wat nu? 

U heeft uw oog laten vallen op een bestaande woning of op een perceel grond in Tongeren. Voor u overgaat tot aankoop is het belangrijk u degelijk te informeren zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Controleer steeds of de woning vergund is en als u van plan bent om te bouwen of verbouwen vraag dan steeds na of de door u beoogde werken vergunbaar zijn.

 

Officiële informatie over de ligging, zonering en dergelijke van een bepaald perceel kan u bekomen door stedenbouwkundige inlichtingen aan te vragen. De nodige documenten kan u hier downloaden.

Als u wenst te weten wat er mogelijk is op een bepaald perceel, of uw bouwplannen realiseerbaar zijn, kan u een een stedenbouwkundig attest aanvragen. Op basis van een schetsontwerp wordt dan een officieel advies opgemaakt dat 2 jaar geldig is.

 

De notaris is verplicht voor het verlenen van de notariële akte vastgoedinformatie op te vragen bij de dienst Ruimtelijke Ordening&Huisvesting. Hierbij wordt door verschillende diensten nagegaan of er in het verleden stedenbouwkundige- of milieuvergunningen werden afgeleverd, of er een proces-verbaal werd opgemaakt tegen een bouwinbreuk, of de ondergrond van archeologische waarde is, of het perceel gelegen is in overstromingsgebied... zodat u als koper optimaal geïnformeerd bent over het onroerend goed. Let wel, het feit dat er geen proces-verbaal werd opgemaakt biedt geen garantie dat er geen stedenbouwkundige inbreuk is gepleegd en of dit eventueel geregulariseerd kan worden. De dienst gaat immers niet meer ter plaatse kijken om de vergunningstoestand na te gaan. Slechts op uitdrukkelijke, schriftelijke vraag, zal de dienst de toestand ter plaatse onderzoeken.

U kan bijkomende informatie over de aanvraag en een aanvraagformulier downloaden:

- informatie

- aanvraagformulier.

 

Op welke vragen vindt u een antwoord op de dienst Ruimtelijke Ordening&Huisvesting?

- Welke voorschriften gelden er voor een bepaald perceel (bestemming volgens gewestplan, ligging in een BPA, RUP of verkaveling)?

- Kan ik mijn perceel grond opdelen in verschillende loten voor bebouwing (verkavelen)?

- Kan ik een verkaveling of de voorschriften van de verkaveling wijzigen?

- Wat zijn de verbouwings- of uitbreidingsmogelijkheden aan een bepaald pand?

- Kan ik de bestemming van een pand wijzigen?

- Wat is de vergunningstoestand van een pand? Welke vergunningen werden er in het verleden verleend? Werden er bouwinbreuken vastgesteld?

- Is het pand een geklasseerd monument of is het opgenomen in de inventaris van bouwkundig erfgoed?

- Voor welke werken is een vergunning nodig en wat is de dossiersamenstelling?

- Is de medewerking van een architect vereist voor mijn bouwplannen?

- Welke premies bestaan er? En kom ik hiervoor in aanmerking?

 

Meer informatie vindt u ook op de website van de Vlaamse Overheid.

 

contactpersonen:

Stedenbouwkundige vergunningen:

Sarah Blomme - 012 800 192 - sarah.blomme@stadtongeren.be

Evi Clemens - 012 800 195 - evi.clemens@stadtongeren.be
Josly Tilkin - 012 800 190 - josly.tilkin@stadtongeren.be

 

Verkavelingen:

Rebecca Duysens - 012 800 186 - rebecca.duysens@stadtongeren.be 

Bart Hertigers - 012 800 189 - bart.hertigers@stadtongeren.be

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley