Werken Mal

Rioleringswerken in Mal.

Infovergaderingen bewoners

Infovergadering op maandag 4 juli 2016:

- presentatie Infrax
- presentatie Sweco

Meer info: stad Tongeren, Ing. Bart Beunckens, 012 80 00 33, bart.beunckens@stadtongeren.be

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley