Strooidiensten staan klaar

Tongeren heeft een prioriteitenplan dat in werking treedt bij streng winterweer.  Met landbouwers en loonwerkers zijn contracten afgesloten. Het provinciebestuur slaat een strategische zoutvoorraad op voor alle Limburgse gemeentes. 110 ton strooizout ligt alvast klaar om de wegen sneeuw- en ijsvrij te maken in Tongeren. Zo zijn we gewapend tegen de winter en blijft iedereen veilig mobiel.

 

De plaatselijke landbouwers en loonwerkers krijgen elk een regio in Tongeren toegewezen. Zij zorgen ervoor dat de straten die niet opgenomen zijn in de lijst van de strooiroutes berijdbaar zijn. In straten waar veel geparkeerde auto's op de weg staan, is het voor de strooidiensten onmogelijk om de volledige weg sneeuwvrij te krijgen. Vandaar dat men soms ten onrechte de indruk krijgt dat bepaalde plaatsen vergeten zijn. Bij ijzelvorming vinden de strooiwerken steeds in overleg met de politie plaats.
Bij sneeuw of ijzel moeten bepaalde plaatsen - zoals ziekenhuizen, politie en brandweer -  altijd bereikbaar blijven. Het is essentieel dat de maximale veiligheid voor het openbaar vervoer gegarandeerd is. De straten waar het openbaar vervoer rijdt, krijgen dan ook hoge prioriteit. Ook schoolomgevingen, industrieterreinen en straten met gevaarlijke hellingen worden snel aangepakt.
De Administratie Wegen en Verkeer van het Vlaams Gewest houdt de gewestwegen (en fietspaden), de Ringlaan en de op- en afritten van de autowegen sneeuw- en ijzelvrij.

 

Weerbericht

Tongeren heeft een abonnement op een gepersonaliseerd lokaal weerbericht. Op basis daarvan wordt beslist of er gestrooid wordt en hoeveel. Hou er wel rekening mee dat strooizout pas echt efficiënt werkt als er veel verkeer op de weg is. Dit verklaart waarom bepaalde kleinere wegen met weinig verkeer minder snel sneeuwvrij zijn.

 

Prioriteitenplan

De kaart biedt u een overzicht van de gevolgde strooiroutes. De bewoners van de straten, die niet opgenomen zijn in het prioriteitenplan, kunnen er op rekenen dat er binnen een straal van enkele honderden meters een weg is die wel opgenomen is in de strooiroute. 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley