Interessante links

Algemeen
- Portaalsite Vlaams Departement Onderwijs: www.ond.vlaanderen.be
Uitleg en hulp bij je studiekeuze: www.ond.vlaanderen.be/leren
Uitleg en hulp bij studiekosten: www.ond.vlaanderen.be/ouders
- Onderwijs in Limburg: www.limburg.be
- Klasse - nieuwsbrieven voor leraren, directeurs en ouders: www.klasse.be

- VDAB info voor leerkrachten en scholen/leerlingen: www.vdab.be


Talige diversiteit in onderwijs

- Nederlands als tweede taal (NT2) leren:

www.nederlandsoefenen.be

www.integratie-inburgering.be

www.huisvanhetnederlandslimburg.be

www.onderwijs.vlaanderen.be

- Taalpunt in Bibliotheek  Tongeren:

www.tongeren.be

- Meertaligheid:

www.steunpuntdiversiteitenleren.be: 'omgaan met diversiteit' - SDL biedt het onderwijs wetenschappelijk onderbouwde ondersteuning om de talenten van iedereen, ongeacht hun identiteit en achtergrond, maximaal te helpen ontplooien en op die manier gelijke leerkansen te scheppen
www.meertaligheid.be: een bundeling van veelgestelde vragen, achtergrondinformatie, materialen, vormingen, links en projecten rond het thema meertaligheid
www.metrotaal.be: Metrotaal - Mind the gap wil basisscholen en hun begeleiders inspireren en professionaliseren bij het werken aan een open talenbeleid waar alle talen 'thuis' mogen zijn. Het coachingspakket, - met verschillende vertrekmogelijkheden & knooppunten - biedt allerhande materialen, video's en methodieken
www.cteno.be: Centrum voor taal en onderwijs - met nieuwsbrief focusnummer rond Anderstalige Nieuwkomers

Organisatie onderwijs
- Vlaams Secretariaat Katholiek Onderwijs: www.vsko.be
- Onderwijssecretariaat Steden en Gemeenten: www.ovsg.be
- Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap: www.g-o.be
- Federatie van Onafhankelijke Pluralistische Emancipatorische Methodescholen (FOPEM): www.open.fopem.be
- Federatie van Rudolf Steinerscholen in Vlaanderen: www.steinerscholen.be
- Vlaamse Onderwijsraad: www.vlor.be

Onderwijs en arbeidsmarkt
- Portaalsite Vlaams Departement Onderwijs, voor uitleg en hulp bij je studiekeuze: www.ond.vlaanderen.be
- De arbeidsmarktverkenner Limburg is een website met een up-to-date beeld van de Limburgse arbeidsmarkt. Op deze website worden de cijfers opgedeeld per beroepencluster (= alle beroepen uit dezelfde sector). Daarnaast bevat deze website nog andere interessante info en links: https://arbeidsmarktverkenner
- Tweedekansonderwijs in Tongeren: www.qrios.be
- Cijfergegevens via Arvastat, zowel werkloosheidsstatistieken als statistieken over vacatures: https://arvastat
- Informatie omtrent opleidingen, vormingsactiviteiten, bijscholingen en cursussen voor volwassenen in de regio Hasselt en omstreken (Alken, Diepenbeek, Zonhoven): www.educatievewegwijzer
- Webstek voor opleidingsinfo bij de zoektocht van volwassenen naar een gepaste opleiding, vorming of cursus: www.wordwatjewil.be
- Werken in de zorgsector: www.rolindezorg.be - www.ikgaervoor.be - www.werkmetmensen.be
- Deeltijds werken en studeren: www.leertijd.be

Ouderkoepels & ouderbetrokkenheid
- Vrij gesubsidieerd onderwijs: www.vcov.be
- Officieel gesubsidieerd onderwijs: www.koogo.be
- Gemeenschapsonderwijs: www.g-o.be/ouders
- Ouderbetrokkenheid: www.samenmetouders.be: De coachingstool 'Samen met Ouders' wil secundaire scholen inspireren en professionaliseren bij het werken aan ouderbetrokkenheid. De tool wordt gebruikt om de competenties van het schoolteam te verbreden en te verdiepen en is specifiek ontworpen voor het Secundair Onderwijs (SO) ('Samen met Ouders')

Varia

- Expertisecentrum Brede School Vlaanderen: www.bredeschool.be
- Schooljaar - kalender: www.klascement.net

- Site rond talentenwerking : www.talentenarchipel.be

 

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley