Nieuwsbrief Jeker (6)

 

hoofding Jeker

 

 

Overal in Europa herovert het water de stadscentra

De stad en de Vlaamse Milieumaatschappij richten met het openleggen van de Jeker hun blik op de toekomst. De aanwezigheid van water in de stad draagt bij tot de aantrekkelijkheid en zal als troef worden uitgespeeld.


Met het terug open leggen van de Jeker kunnen er immers tal van activiteiten op en rond het water ontwikkeld worden waardoor Tongeren er een sterke aantrekkingspool bij krijgt.

 

Intussen op de werf

Nu de zon meer en meer begint te schijnen en de temperaturen de hoogte inschieten, schieten ook de bouwwerken verder op.

Aan de Looiersstraat en Luikerstraat zijn de slokkeraansluitingen aangelegd, alsook de onderfundering, waardoor er in een volgende stap geasfalteerd en gebetonneerd kan worden.

Looiersstraat


Tussen de Velinxvijvers wordt er naarstig verder gewerkt aan de vloerplaat en de wanden van de Jekerbak.

 

Jekerbak


In de Dirikenlaan vlotten de werken eveneens. Naast de aanleg van een wadi (infiltratiekom), worden hier ook de onderfunderingen gebouwd.

 

Onderfunderingen

 

Ter hoogte van de Jeugdherberg worden er proefparkeervakken aangelegd. Daarnaast wordt de middeleeuwse begijnhofmuur verder verstevigd.

 

Jeker


Aan de volkstuintjes en het fietspad aan de Neremweg is de aannemer volop bezig met de drainage van de toegangsweg.

 

Jeker

 

Kortom... Het gaat goed vooruit!

 

 

Jekerbak

Jekerbak

 

Jeker

 

Jeker

 

Afsluiten ring

Om het water van de Jeker te laten doorvoeren zal er onder de ring een nieuwe inbuizing aangelegd worden. Tijdens de twee weken van de Paasvakantie en de derde week van april - van dinsdag 3 april tot en met vrijdag 20 april – tussen 6u en 18u - zal de Tongerse ring bijgevolg volledig onderbroken worden. Deze afsluiting start vanaf de Moerenpoort en loopt tot aan de Dijk en de Wijkstraat. Op woensdag 4 april zal er ook gewerkt worden aan de weg ter hoogte van de Sint-Jansschool. Hier zal er een omleiding voorzien worden voor het verkeer afkomstig van de stad, via de Wijngaardstraat naar de Dirikenlaan.

 

Om de hinder tot een minimum te beperken zal er een tekstkar geplaatst worden en worden de nodige signalisatiemaatregelen getroffen.

 

Afsluiten Leopoldwal

 

Werken nutsleidingen

In het kader van de werken aan de Motten en de Jeker werden eerder al verschillende nutsleidingen vernieuwd. Recent is echter gebleken dat zowel De Watergroep als Proximus nog enkele extra werken zullen moeten uitvoeren. Dit betekent dat de aanleg van de nieuwe voetpaden pas na deze werkzaamheden zal starten.

 

De nutsmaatschappijen starten op 9 april met de uitvoering van deze extra werkzaamheden. De Watergroep werkt voornamelijk in de Looiersstraat. Proximus voert bijkomende werken uit in de Luikerstraat, de Looiersstraat en de Herckenrodestraat. Deze werken duren tot en met vrijdag 27 april. Daarna start de aannemer onmiddellijk met de aanleg van de nieuwe voetpaden.

 

Bufferbekken Mal

Om wateroverlast stroomafwaarts in de Jeker te voorkomen, wordt er in Mal een bufferbekken aangelegd. De graafwerken zijn inmiddels grotendeels achter de rug. Er dient nu nog enkel ingezaaid en ingebuisd te worden. Deze werken zullen tegen de zomer klaar zijn.

 

Minder hindermaatregelen

De werfzone wordt afgeschermd en voorzien van de nodige signalisatie. Helaas kan niet elke vorm van hinder vermeden worden, maar de aannemer doet al het mogelijke om de overlast tot een minimum te beperken. Zo besteedt BAM de nodige aandacht aan moddervrije straten en wordt de borstelzuigwagen dagelijks ingezet.

 

 

Ons mailadres is:

jeker@stadtongeren.be

 

Contactpersonen:

Stéphanie Poppe (werfcommunicator): 0479 63 62 09

Bert Butenaers (werfleiding): 0474 60 04 66

 

Uitschrijven kan door een mail te sturen naar:

jeker@stadtongeren.be

 

logo VMM logo stad Tongeren logo Infrax

Sweco logo bam contractors logo


Drônebeelden Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley