Nieuwsbrief Jeker (4)


hoofding Jeker 

 

Overal in Europa herovert het water de stadscentra

De stad Tongeren en de Vlaamse Milieumaatschappij richten met het openleggen van de Jeker hun blik op de toekomst. De aanwezigheid van water in de stad draagt bij tot de aantrekkelijkheid en zal als troef uitgespeeld worden.
Met het terug open leggen van de Jeker kunnen er immers tal van activiteiten op en rond het water ontwikkeld worden waardoor Tongeren er een sterke aantrekkingspool bij krijgt.

 

 

Intussen op de werf...

Na een korte winterstop zijn de werken voor de herinrichting van de Motten en het openleggen van de Jeker hervat. De bouwwerken zitten nog steeds op schema.

 

Aan de Kastanjewal en de Looiersstraat worden de rioleringen aangelegd. Ter hoogte van de jeugdgevangenis worden de kokers geplaatst. Door deze werken zijn er enkele wijzigingen in de verkeerscirculatie. De parkings aan de Looiersstraat en de Sint-Lutgartstraat zijn enkel bereikbaar via de Sint-Jansstraat. De garages en handelaars blijven bereikbaar.

 

Er moesten ook een aantal bomen geveld worden. In een latere fase komen er waar mogelijk en op andere plaatsen nieuwe bomen. Ter hoogte van de Sibbo en de Jeugdherberg wordt de Jekerbak verder afgewerkt (constructie van de vloerplaat en de wanden).
Intussen is ook de bouw van het pompstation aangevat, nabij de vroegere parking aan de Kastanjewal.

 

 

 

IMG 4293

 

 

 

IMG 4325

 

 

IMG 4312 


 

IMG 4335 

 

 

 

Bufferbekken Mal

De werken aan het bufferbekken in Mal starten opnieuw zodra de weersomstandigheden het toelaten. Dit bufferbekken wordt aangelegd om wateroverlast stroomafwaarts in de Jeker te voorkomen.

 

Minder-hindermaatregelen

Het winterweer kan voor wat ongemakken zorgen, maar de aannemer doet al het mogelijke om de overlast tot een minimum te beperken.
De straten worden moddervrij gehouden en elke dag rijdt de borstelzuigwagen uit.

 

Ons mailadres is:

jeker@stadtongeren.be

 

Contactpersonen:

Stéphanie Poppe (werfcommunicator): 0479 63 62 09

Bert Butenaers (werfleiding): 0474 60 04 66

 

Uitschrijven kan door een mail te sturen naar:

jeker@stadtongeren.be


logo VMM logo stad Tongeren logo Infrax

Sweco logo bam contractors logo

 

 

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley