Nieuwsbrief Jeker (2)

banner Nieuwsbrief 

 

 

Overal in Europa herovert het water de stadscentra

De stad Tongeren en de Vlaamse Milieumaatschappij richten met het openleggen van de Jeker hun blik op de toekomst. De aanwezigheid van water in de stad draagt bij tot de aantrekkelijkheid en zal als troef worden uitgespeeld.

Met het terug open leggen van de Jeker kunnen er immers tal van activiteiten op en rond het water ontwikkeld worden waardoor Tongeren er een sterke aantrekkingspool bij krijgt.

 

 

Ondertussen op de werf...

 

Nieuw Skatepark

Goed nieuws voor de Tongerse skatefanaten! Het nieuwe skatepark wordt ongeveer 1000 m² groot en zal volledig ingewerkt worden in de omgeving. Zo’n ingewerkte betonnen kom biedt tevens heel wat voordelen op het gebied van geluidsoverlast. Natuurlijk wordt er ook de nodige aandacht besteed aan veiligheid (camera’s, …).

Naast skaters, zal het park ook geschikt zijn voor inline, BMX, steps, …

Het ontwerp kwam er in samenspraak met de plaatselijke skaters. Samen met de skate-deskundige “Doctor Skatepark” (een autoriteit op dit vlak – van Antwerpen tot Rio de Janeiro) werd de ideale skate-hotspot ontworpen!

 

 

Archeologie

Aan de buitenzijde van de Begijnhofmuur werd op 27/09/2017 in één van de sonderingsputten een funderingspaal aangetroffen onder de Begijnhofmuur. De paal bevond zich net aan de rand onder de fundering van de muur.

Na archeologisch onderzoek (C14) kon het hout van de paal gedateerd worden in de 13de eeuw n. Chr.

Dit komt ook mooi overeen met de datering die uit historische bronnen gekend is (De werken van de stadsmuur vingen aan voor 1241 en waren omstreeks 1290 voltooid: bron: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/127238)

 

archeologie

archeologie

 

 

Open Werfdag

Op 15 oktober werd de eerste Open Werfdag georganiseerd en men kan spreken van een groot succes. Zowat 250 geïnteresseerden namen deel aan de begeleide wandelingen op de werf van De Motten.

Onderweg werd er door deskundigen van de VMM,stad Tongeren, Sweco en BAM uitleg gegeven over de werken .

Het openleggen van de Jeker en de herinrichting van het stadspark is zowel in oppervlakte (11,5 ha) als budget (17 miljoen euro) het grootste project dat in Tongeren gerealiseerd werd. We willen u als inwoner dan ook zoveel als mogelijk betrekken en informeren. Initiatieven als een openwerfdag of rondleidingen gaan we, naast nieuwsbrieven en website, meermaals organiseren.

 

Ontdek hier alvast de reportage van Radio 2:

https://radio2.be/limburg/binnenkort-stroomt-de-jeker-weer-door-tongeren

 

Volgend jaar wordt er opnieuw een Open Werfdag georganiseerd!

 

Bekijk hier de foto's van de Open Werfdag.

 

 

Recreatief fietsroutenetwerk

Op het onderstaand kaartje kunt u de alternatieve fietsroute zien van het fietsroutenetwerk dat door het projectgebied van De Motten loopt. De gele lijn geeft het normale fietsroutenetwerk weer. De rode stippellijn is het gedeelte van het fietsroutenetwerk dat niet meer in gebruik is tijdens de werken. De groene stippellijn is de alternatieve route die u moet volgen tijdens de werken.

 

Voor verdere info en vragen kan u steeds een mail sturen naar: jeker@stadtongeren.be

 

fietsroutenetwerk Motten

 

Ons mailadres is:

jeker@stadtongeren.be

 

Contactpersonen:

Stéphanie Poppe (werfcommunicator): 0479 63 62 09

Bert Butenaers (werfleiding): 0474 60 04 66

 

Uitschrijven kan via het sturen van een mail naar jeker@stadtongeren.be

 

logo VMM logo stad Tongeren logo Infrax Sweco logo bam contractors logo

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley