Slechtvalken in Tongeren

Sinds lange tijd is er weer een geslaagd broedgeval van slechtvalken op de Basiliektoren in Tongeren. 

 

Begin maart ontdekte een koppel slechtvalken de toren van de Basiliek op de Grote Markt in Tongeren. In 2008 installeerde de Ringgroep Tongeren 03 een nestkast op de toren, de ideale broedplaats zo blijkt.

Momenteel volgt de Ringgroep Tongeren 03 de situatie op de voet en wacht men het ideale moment af om de jongen te ringen.

 

Omdat we dit jaar een beetje verrast waren door de plotse komst van het nieuwe ‘gezin’ zal het stadsbestuur i.s.m. de Basiliek de nodige voorzieningen treffen om tegen volgend broedseizoen webcams te plaatsen zodat iedereen het doen en laten van de vogels tijdens het broedseizoen kan volgen.

 

De slechtvalk was uit onze contreien verdwenen maar maakt sinds enkele jaren een comeback. De slechtvalk is onze grootste inheemse valk en wordt vaak bestempeld als ‘de snelste vogel ter wereld’. Wanneer de slechtvalk zich van erg hoog op een prooi stort, kan hij tot 389 km per uur halen.

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley