Burgemeesterconvenant Klimaat en Energie

Vorige week ondertekende de stad Tongeren samen met 40 andere Limburgse gemeenten het nieuwe Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 2030. Hiermee hernieuwt de stad haar engagement om een actief klimaatbeleid te voeren en de CO2-uitstoot te verminderen met 40%. Maar minstens even belangrijk : we gaan anticiperen op de gevolgen van de klimaatveranderingen = klimaatadaptatie.

 

Om deze doelstellingen te bereiken, zijn heel wat maatregelen nodig die tegen eind 2019 allemaal worden verzameld in een nieuw gemeentelijk klimaatactieplan.

 

Meer informatie over het ambitieuze klimaatactieplan voor Limburg? www.limburg.be/klimaat.

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley