Landbouwrampenfonds

 Omwille van de uitzonderlijke droogte van het voorjaar 2017 heeft minister Joke Schauvliege de procedure van het Landbouwrampenfonds opgestart. De landbouwers die schade hebben geleden onder de droogte worden opgeroepen om vóór 17 augustus 2017 een aangifte te doen bij het stadsbestuur. De commissie tot vaststelling van schade aan gewassen zal dan worden samengeroepen om de schade vast te stellen.

 

Download hier het aanvraagformulier.

 

U bezorgt het ingevulde formulier aan de milieudienst van de stad Tongeren, Maastrichterstraat 10 of via mail wendy.houben@stadtongeren.be of annemie.petry@stadtongeren.be .

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley