Gratis plantgoed voor Tongerse inwoners

De stad Tongeren biedt gratis plantgoed aan aan de Tongerse inwoners. Heb je geen tuin? Geen probleem, jij kan een nestkast of bijenhotel bestellen als je dat wenst. Het inheems plantgoed wordt aangeboden door Natuurpunt. Plantgoed met het logo 'Plant van hier' is gegarandeerd afkomstig van zaad geoogst in eigen streek. De voordelen van autochtone planten zijn o.a. dat ze zeer goed aangepast zijn aan onze bodem en ons klimaat, ze dragen belangrijke genetische biodiversiteit in zich, ze bieden voedsel en schuilgelegenheid aan tal van dieren, ze worden lokaal geoogst en opgekweekt en ze versterken de streekidentiteit. De winst van de verkoop wordt door Natuurpunt in de natuur in jouw buurt geïnvesteerd.

 

Gratis plantgoed (5 te kiezen):

- Gele kornoelje

- Lijsterbes

- Zomereik

- Winterlinde

- Knotwilg

- Daslook

- Bosaardbei

- Hazelaar

- Meidoorn

- Vlier

 

Gratis nestkast:

- nestkast voor mees

- nestkast voor wilde bijen (bijenhotel)

 

Bestellen kan tot uiterlijk 12 november.

Bestel online.

Bestel via een bestelbon.

Haal uw bestelling af op zaterdag 25 november tussen 10 en 12 uur in de PIBO, Sint-Truidersteenweg 323 te Tongeren.

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley