Vacature voor standplaatsen op de Carnavalkermis 2017

Bericht in toepassing van artikel 13 van het KB van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie.

 

Voor de carnavalkermis, die doorgaat van zaterdag 25 februari t.e.m. woensdag 1 maart  zoekt de stad Tongeren :

 

voor de duur van de kermis :

 

Standplaats op de Grote Markt / Stadhuisplein :

1 frituur met maximale afmeting 8m x 5m

1 nougat- en confiseriekraam met maximale afmeting van 8m x 5m

1 hamburger/hotdog kraam met maximale afmeting van 6m x 3m

 

Standplaats op de Veemarkt :

1 kindermolen met maximale afmeting 8m x 8m

1 vissersspel met maximale afmeting 8m x 3m

1 schietkraam met maximale afmeting van 10m x 3m

1 spellenkraam met maximale afmeting van 8m x 3m

1 hamburger/hotdog kraam met maximale afmeting van 6m x 3m

 

Standplaats op het Hospitaalplein :

1 frituur met maximale afmeting 8m x 5m

 

De voorwaarden inzake verkrijging van de standplaats en de criteria inzake toewijzing :

De toewijzing van de standplaats zal gebeuren zoals bepaald in art. 15 van het KB van 24.09.2006.

Water wordt geleverd door de stad Tongeren.

Er worden geen woonwagens in het stadscentrum toegelaten.

 

De plaats en termijn van indiening van de kandidaturen:

De kandidaturen kunnen worden ingediend van 03/01/2017 tem 13/01/2017

Schriftelijke kandidaturen te richten aan: College van Burgemeester en Schepenen van de stad Tongeren, t.a.v. de dienst economie, Maastrichterstraat 10, 3700 Tongeren of via mail naar natascha.verjans@stadtongeren.be 

 

Onder toevoeging van :

a/ afschrift van de machtiging voorzien bij art. 1 van het KB van 24 september 2006

b/ alle nuttige informatie en documentatie over de attractie;

c/ verzekeringspolis en laatste kwijting van brandverzekering en verzekering burgerlijke  aansprakelijkheid ten overstaan van derden, in functie van de uitbating van de attractie;

d/ keuringsattest gasinstallatie en brandblussers;

e/ toelating FAVV voor gastronomie

f/ voldoende recente foto’s en eventueel met verwijzing naar website;

g/ uittreksel uit het strafregister (max. 3 maand oud).

h/ alle nuttige gegevens van de eventuele woonwagen of andere wagens (vb. afmetingen)

 

Meer info:

Natascha Verjans, plaatsmeester, Maastrichterstraat 10 te 3700 Tongeren – tel. 012 80 01 79 of 0470 82 47 26 of via mail natascha.verjans@stadtongeren.be 

 

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley