Tongeren wint Vlaamse klimaatprijs

Vandaag werd  tijdens de Vlaamse Klimaat- en Engergietop in de Ghelamco Arena in Gent voor het eerst de klimaatprijs uitgereikt. Tongeren wint 30.000 euro met het project ‘Collectieve Renovatie Offelken’. Binnen dit project werd een renovatiegraad van 16% behaald door energiebesparende maatregelen in de wijk Offelken.

 

Even op een rijtje wat vooraf ging aan de Vlaamse Klimaat- en Engergietop: op 19 april 2016 gaven Vlaams minister-president Geert Bourgeois en Vlaams minister Joke Schauvliege de aftrap voor het klimaattraject. Op 16 juni 2016 zette Vlaams viceminister-president Bart Tommelein de ‘Stroomversnelling’ in gang richting een Vlaamse energievisie. Vandaag wordt deze voorgesteld in Gent.

 

Vanaf dit jaar voorziet Vlaanderen jaarlijks 300.000 euro om originele lokale klimaatacties aan te moedigen. Dit budget wordt verdeeld over de vijf provincies waarbij per provincie 2 klimaatprojecten elk 30.000 euro kunnen winnen. Een belangrijke voorwaarde om te winnen is de ondertekening van het burgemeesterconvenant, een initiatief van de Europese Commissie. Tongeren ondertekende dit convenant al in 2011. Met deze ondertekening engageerden we ons om de CO2-uitstoot te verminderen. We willen die uitstoot met minstens 20 procent terug dringen tegen 2020.

 

Energiebesparende ingrepen zijn belangrijk voor het milieu. Maar in tijden van crisis helpt het ook om de steeds hogere energiekosten te beperken. Zeker bij oudere woningen maakt dit vaak een groot verschil. Met ons project kregen de inwoners van Offelken de kans om energie en geld te besparen door hun woning te verbeteren. Door de woningen te clusteren en ze collectief te renoveren ontstond een schaalvoordeel in prijzen van ontwerpers, aannemers en materialen. De deelnemers kregen bovendien gratis begeleiding. Het project draaide om maatwerk voor elk individueel gezin, waarbij de persoonlijke situatie en de wensen van de bewoners steeds de bepalende factor waren. Er werd gestreefd naar zoveel mogelijk samenwerking met lokale bedrijven waardoor de lokale economie en werkgelegenheid profiteerden en de reisafstanden beperkt bleven.

 

Het winnen van deze Klimaatprijs is een mooie erkenning voor Tongeren. In 2014 werd de  ‘Collectieve Renovatie’ van Offelken opgestart met als hoofddoel gezamenlijk energiebesparende renovaties uit te voeren. Dat dit een slimme keuze was bewijst deze Klimaatprijs.

 

Tongeren wil ook in de toekomst een stimulerende factor zijn voor initiatieven op het vlak van lage energie renovaties.

 

Een tweede project dient zich aan. We starten weldra met een collectieve renovatie op Paspoel. De bewoners van de Necropolisstraat, Linderstraat, Bertinstraat, Sint-Maternusplein en Sint-Servaasstraat  ontvangen hierover eerstdaags een brief met gedetailleerde informatie. Paspoel werd gekozen op basis van de ouderdom van de woningen en het typologie woningen.


Meer info:

-          milieudienst: 012 80 01 52 

-          dienst stadsontwikkeling: 012 80 01 87

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley