Tongeren ondertekent 'Goe Gespeeld' charter

Op maandag 25 april 2016 ondertekende de stad Tongeren het 'Goe Gespeeld' charter. Hiermee engageert de stad Tongeren zich om in te zetten rond een 8-tal punten.

 

Met deze ondertekening geven we aan dat we blijven inzetten op 'echt' spelen. In het GAS-reglement van de stad Tongeren wordt zelfs aangegeven dat het geluid van spelende kinderen niet als hinderlijk beschouwd wordt. Tongeren levert al jaren inspanningen om het leven van haar jongste inwoners zo aangenaam mogelijk te maken. Speelstraten, uitleenbare spel- en sportkoffers, mobiele en vaste speelpleinwerking, een speelbos, buurtsport, het onderhouden van oude en het  plaatsen van nieuwe speeltoestellen in buurten en deelgemeenten en de jaarlijkse buitenspeeldag.

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley