Tele-onthaal zoekt vrijwilligers

Tele-Onthaal is nog op zoek naar mannen en vrouwen die iets voor een ander willen betekenen. Ze bieden een luisterend oor, dag en nacht. In november start Tele-Onthaal Limburg  met een opleiding voor nieuwe vrijwilligers.

 

Als u zich makkelijk kunt inleven in andermans moeilijkheden en openstaat voor andere opvattingen, dan is vrijwilligerswerk bij Tele-Onthaal misschien wel iets voor u. Heeft u vier uur tijd per week om naar Hasselt te komen? Bent u bereid éénmaal per maand nachtdienst te doen? Meld u zich dan als kandidaat-vrijwilliger.

 

Meer info via www.tele-onthaal.be, limburg@tele-onthaal.be of 011 22 77 67 (tijdens de kantooruren).

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley