Stad Tongeren en Rode Kruis ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

De stad Tongeren en het Rode Kruis ondertekenden vorige week als eerste Limburgse gemeente een samenwerkingsovereenkomst. Deze overeenkomst werd afgesloten in het kader van het preventief gezondheidsbeleid dat de stad Tongeren voert.

 

In 2014 ondertekende de stad Tongeren het gezondheidscharter waarmee werd aangegeven dat de stad Tongeren erkend wil worden als 'Gezonde gemeente'.

 

In het kader van het preventief gezondheidsbeleid ging de stad Tongeren op zoek naar partners. Het Rode Kruis ging hierop in. De inkomsten van het Rode Kruis bestaan hoofdzakelijk uit giften en fondsenwerving. Daarom wil de stad Tongeren de werking van het plaatselijk Rode Kruis zoveel mogelijk bestendigen en duurzaam verankeren. De stad Tongeren gaat jaarlijks een werkingskrediet voorzien voor het plaatselijk Rode Kruis ter ondersteuning.

 

Naast de gekende hulpverlening bij dringende interventies en de bloedinzamelingen zal het Rode Kruis vanaf nu ook meewerken aan de sensibiliseringsacties rond gezondheid. Zo erkent de stad Tongeren de bijzondere expertise van het Rode Kruis op het vlak van het voorkomen van hartfalen. De stad Tongeren en het Rode Kruis zullen samen o.a. instaan voor het promoten van cursussen 'Reanimeren en defibrileren'. De stad Tongeren engageert zich ook om jaarlijks één AED-toestel ter beschikking te stellen van een sportvereniging. In 2016 wordt er een toestel geplaatst bij de Tongerse tennisclub.

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley