Sociaal beleid en Tongerse scholen pakken samen kinderarmoede aan

Het sociaal huis De Semper breidt haar beleid inzake kinderarmoedebestrijding uit tot alle Tongerse scholen. Ze krijgen hiervoor een fonds van 600 euro. Volgens de cijfers van Kind & Gezin wordt meer dan 1 op 10 kinderen in Tongeren geboren in een gezin dat als kansarm wordt beschouwd.

 

Het sociaal huis De Semper heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met alle Tongerse scholen om samen kinderarmoede te bestrijden. Deze samenwerking houdt in dat het sociaal huis De Semper een fonds van 600 euro per vestigingsplaats ter beschikking stelt om schoolkosten buiten de maximumfactuur of voor acties ter bestrijding van kinderarmoede, te bekostigen. Daar tegenover engageren de scholen zich om de bewustmaking voor kansarmoede en de effecten hiervan binnen de scholen te vergroten, en de onderwijskansen bij kinderen in kwetsbare sociale milieus te stimuleren. De scholen behouden de vrijheid zelf te bepalen op welke manier ze de middelen inzetten.

 

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley