Slim naar Antwerpen

Antwerpse lage-emissiezone gaat van start op 1 februari 2017. Antwerpen werkt aan een betere luchtkwaliteit. Daarom voert de stad op 1 februari 2017 een lage-emissiezone (LEZ) in. Voertuigen die veel roet en fijnstof uitstoten, mogen vanaf dan niet meer rijden in de binnenstad of op linkeroever. Hierdoor zal de luchtkwaliteit verbeteren.

Hoe herkent u de LEZ?

De zone wordt aangeduid met een eigen verkeersbord. Op de grens van de LEZ staan slimme camera's, die de nummerplaat van elk voertuig lezen. 

 

Meer info: www.slimnaarantwerpen.be/LEZ of download de flyer

 

U vindt er ook:

- een animatiefilmpje dat de LEZ toelicht

- een test die onmiddellijk aangeeft of een voertuig binnen mag of niet

- een registratietool om (indien nodig) voor een voertuig een vrijstelling of een tijdelijke toelating aan te vragen

 

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley