Rechtzetting: dienst burgerzaken wel open op woensdag15 juni en dinsdag 21 juni

In de stadskrant die eind vorige maand in de bus viel werd er een melding gemaakt dat de dienst burgerzaken uitzonderlijk gesloten is op woensdag 15 juni (ganse dag) en op dinsdag 21 juni (namiddag) wegens opleiding van het personeel.

 

Met dit bericht willen we u meegeven dat de dienst burgerzaken wel open zal zijn op deze dagen.

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley