Nieuwe rijrichting aan VIIO Humaniora

De VIIO-campus krijgt een nieuwe toegang, direct gericht op het kruispunt met de Beukenbergweg en de Sint-Truidersteenweg (N79). Hierdoor wordt de Beukenbergweg ter hoogte van die nieuwe toegang een verzamelplaats voor de leerlingen. Daarom is het belangrijk dat deze zone verkeersluw is.

 

Vanaf 1 april wijzigt daarom de rijrichting van de Beukenbergweg. U zal de straat dus inrijden via de Legioenenlaan en uitrijden via de Watertorenstraat of Sint-Truidersteenweg. Deze wijziging verhoogt de verkeersveiligheid. Er komt op de Sint-Truidersteenweg ook een nieuwe oversteekplaats bij de nieuwe hoofdtoegang. De oude oversteekplaats verdwijnt.

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley