Nieuw! 70 km per uur buiten bebouwde kom

Vanaf 1 januari 2017 geldt er een snelheidsbeperking van 70 km per uur op alle wegen buiten de bebouwde kom. Daar staan we in Tongeren volledig achter. Het past in het gemeentelijke mobiliteitsplan dat streeft naar een duidelijke '70/50/30 km per uur'-structuur. Bovendien verhoogt een lagere snelheid de veiligheid in het verkeer.

 

Momenteel geldt op de wegen - buiten de bebouwde kom - een snelheidsbeperking van 90 km per uur. Deze snelheid is tot feitelijke norm uitgegroeid. Maar dit zorgt er ook voor dat er heel wat 70 km per uur borden geplaatst moeten worden. Niet echt duidelijk, soms zelfs verwarrend.

 

Daarom heeft de Vlaamse regering besloten de maximumsnelheid op de wegen buiten de bebouwde kom overal te beperken tot 70 km per uur. De vele borden die deze snelheid aangaven, worden hierdoor overbodig. Om de wegbeheerders de tijd te geven de borden te verwijderen, gaat de nieuwe regeling van start op 1 januari 2017.

 

Momenteel is buiten de bebouwde kom nog 90 km per uur toegelaten op bepaalde gemeentewegen en stukken van de gewestwegen: Romeinse Kassei (N69), Hoeise Kassei (N614) en Luikersteenweg (N20). Vanaf 1 januari geldt hier dus een beperking van 70 km per uur.

 

tabel snelheidsbeperking 

 

 

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley