Kennisgeving milieuvergunningsaanvraag klasse 1 – nv ENECO WIND BELGIUM

Nv Eneco Wind Belgium, gevestigd Chaussée de Huy 120 F te 1300 Waver heeft een milieuvergunningsaanvraag klasse 1 ingediend voor het exploiteren van een windturbinepark bestaande uit 3 windturbines langs de E313 in Riemst, ter plaatse Rukkelingenweg.

 

Het aanvraagdossier ligt ter inzage bij de afdeling Leefmilieu, Duurzaamheid en Platteland, dienst milieu, Maastrichtersteenweg 2b te 3770 Riemst tot 28 november 2016. Tot dan kunnen bezwaren en/of opmerkingen aan het college van burgemeester en schepenen van Riemst schriftelijk worden gericht en mondeling worden meegedeeld aan de burgemeester of aan een ambtenaar van de gemeente Riemst, Maastrichtersteenweg 2b te 3770 Riemst.

 

Eventuele vragen over het project kan u stellen via info@enecowindbelgium.com

 

windturbines - kaart 

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley